Grażyna S.

Pytanie konkursowe

Sad nowoczesny przkazuje aktualne wiadomości o wytworach przemysłu obsługującego rolnictwo. Udziela sadownikom fachowych porad w racjonalnym kierowaniu sadu.

Przepisz kod