Miejsce: 9 Punkty: 6
Krzysztof B.

Pytanie konkursowe

Sad nowoczesny wspomaga prowadzenie sadów i plantacj owoców miękkich wskazując trendy i kierunek rozwoju sadownictwa w Polsce.

Przepisz kod